Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

ARTAV Slovensko na konferencii Správa budov 2019


Tohoročná 8. medzinárodná konferencia „Správa budov 2019“ sa bude konať v dňoch 10. – 12. apríla 2019 opätovne v priestoroch hotela Galeria Thermal Bešeňová** a ARTAV Slovensko bude jej súčasťou. Vo štvrtok 11.4.2019 v prvej dopoludňajšej sekcii vystúpi ARTAV...

Nová SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2018/2002, ktorou sa mení smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.


Od 11.12.2018 je v platnosti nová SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2018/2002, ktorou sa mení smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.  Nové znenie smernice EPaR nájdete TU. Výber kľúčových bodov a článkov smernice:  Bod 33 smernice, ...

Zápis ARTAV Slovensko do registra záujmových združení právnických osôb


ARTAV Slovensko bola dňa 24.1.2019 zapísaná do registra záujmových združení právnických osôb a od tohoto momentu môže pracovať v zmysle svojich stanov na naplnení svojich cieľov.

Strana 5 z 5