Zápis ARTAV Slovensko do registra záujmových združení právnických osôb


ARTAV Slovensko bola dňa 24.1.2019 zapísaná do registra záujmových združení právnických osôb a od tohoto momentu môže pracovať v zmysle svojich stanov na naplnení svojich cieľov.

Strana 5 z 5