Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Informácia o zmene sídla asociácie ARTAV Slovensko


Dňa 13.2.2024 došlo k zmene sídla asociácie ARTAV Slovensko. Novým sídlom a korešpondenčnou adresou je: ARTAV Slovensko Jegorovova 5821/35B 974 01 Banská Bystrica

Konferencia ARTAV 17.-18. september 2024


Konferencia ARTAV Slovensko 17.-18. 9. 2024 - Hotel Partizán, Tále Skúsenosti s novou vyhláškou č. 503/2022 Z. z. po prvom roku Vážená odborná verejnosť, v máji 2023 ARTAV Slovensko v spolupráci s MH SR, SIEA, SOI a TUKE zorganizoval...

Oprávnené osoby v zmysle 503/2022 § 8 ods. 9 - koeficienty nepriaznivej polohy


Zoznamy oprávnených osôb v zmysle 503/2022 § 8 ods. (9) "Ak sú v objekte rozpočítavania nainštalované pomerové rozdeľovače, koneční spotrebitelia môžu rozhodnúť o zmene koeficientov zohľadňujúcich nepriaznivú polohu miestnosti bytu alebo nebytového priestoru uvedených v prílohe č. 1 na základe...

Odborný seminár o rozpočítavaní tepla v zmysle 503/2022


Vážená odborná verejnosť,   v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR, Slovenskej obchodnej inšpekcie, Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry a Technickej univerzity v Košiciach sme pre Vás pripravili odborný seminár k novej vyhláške o rozpočítavaní tepla 503/2022 a súvisiacej legislatíve. Odborný...

ARTAV Slovensko žiada Ministerstvo hospodárstva o urýchlené prijatie legislatívy v oblasti rozpočítavania tepla.


ARTAV Slovensko žiada Ministerstvo hospodárstva o urýchlené prijatie legislatívy v oblasti rozpočítavania tepla. Asociácia rozpočítavateľov nákladov tepla a vody Slovensko (ďalej ARTAV Slovensko) požiadalo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky o urgentné riešenie stavu vyhlášky 240/2016 HM SR, ktorou sa ustanovuje...

Strana 1 z 5