Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

ASOCIÁCIA ROZPOČÍTAVATEĽOV TEPLA A VODY SLOVENSKO

Odborne a spravodlivo

O asociáci ARTAV Slovensko

Asociácia rozpočítavateľov tepla a vody Slovensko (ARTAV Slovensko) je dobrovoľným, nezávislým záujmovým združením právnických osôb, pôsobiacich v rámci Slovenskej republiky, a to v oblasti rozpočítavania nákladov za dodávky tepla, teplej a studenej vody, v zmysle platných predpisov pre jednotlivých vlastníkov, resp. nájomcov bytov a nebytových priestorov.  

Ročne sa vykonáva rozpočítavanie nákladov pre skoro 570 tisíc bytov a rozpočítava sa suma 395 mil. EUR za dodávku tepla a teplej vody (5 216 GWh - výročná správa URSO za rok 2018)

Rozpočítavanie nákladov tepla a vody je špecifická problematika s vlastnou legislatívou, vyžadujúca samostatný prístup.

Vyžaduje si špecializáciu a komplex znalostí v oblasti:

  • určených meradiel a pomerových meračov,
  • stavebnej fyziky, tepelnej techniky, energetiky budov,
  • technológií výroby a distribúcie tepla
  • systémov prenosov dát,

a príslušných legislatív ako aj znalosť samotnej metodiky a princípov rozpočítavania nákladov.

Dnes sa ale často stretávame s chýbajúcou legislatívou, nejasnou alebo spornou legislatívou a s nejednoznačnými metodickými usmerneniami, alebo legislatívou, ktorá zavádza metodiku s nízkou mierou spravodlivosti pre vlastníkov bytov pri rozpočítavaní nákladov.

ARTAV Slovensko vznikol vďaka firmám, ktorým tento stav nie je ľahostajný a ktoré sú ochotné zapojiť svojich odborníkov z praxe pre spoločnú vec a reálne riešenia.

Viac o cieľoh Asociácie ARTAV Slovensko nájdete TU.