Pre schválenie registrácie a nadobudnutie statusu člena asociácie ARTAV je potrebné pri registrácii priložiť sken vyplnenej prihlášky.