Riadni členovia

Firma Adresa firmy Telefón E-mail
Web
ENBRA Slovakia s.r.o.
IČO: 31624189
Zvolenská cesta 29,
974 05 Banská Bystrica
+421 905 306 605
www.enbra.sk
MARELS, s. r. o.
IČO: 36227871
Robotnícka 1573/52,
905 01 Senica
+421 905 396 105
www.marels.sk
Stavebné bytové družstvo Komárno
IČO: 170984
Zimná 16,
945 01 Komárno
+421 357 700 177
www.sbdkn.sk
STING-ENERGO s.r.o.
IČO: 36619060
29.augusta 29,
974 01 Banská Bystrica
+421 48 470 0580
www.sting-energo.sk
ista Slovakia, s. r. o.
IČO: 31437028
Podunajská 25,
82106 Bratislava
+421 2 402 409 99
www.ista.sk
STEFE Trnava, s.r.o.
IČO: 36277215
Františkánska 16,
91732 Trnava
+421 33 323 6522
www.stefetrnava.sk
Regena ES s.r.o. Strážske
IČO: 36766879
Mierová 142,
072 22 Strážske
+421 905 622 493
www.regenaes.sk
Certa K s.r.o.
IČO: 46192557
Murániho 33/6, Nitra,
949 11 Nitra
+421 948 480 050
www.certak.sk
Stavebné bytové družstvo II. Košice
IČO: 00171204
Bardejovská 3 ,
040 11 Košice
+421 55 7871 411
www.sbd2ke.sk
TTI-Energo spol. s r.o.
IČO: 31 441 564
Krátka 7648,
911 01 Trenčín
+421 940 510 369
www.tti.sk
TECHEM spol. s r.o.
IČO: 31355625
Hattalova 12,
831 03 Bratislava
+421 2 49 106 411
www.techem.sk
WEMO s.r.o.
IČO: 45 286 663
Kurská 7,
040 22 Košice
+421 944 942 491
BYTTHERM s.r.o.
IČO: 31446639
Hollého 148/46,
957 01 Bánovce nad Bebravou
+421 38 760 29 71
www.byttherm.sk
ARTAV, z.s. Česká republika
IČO: 70102945
Podolská 50,
147 00 Praha 4
+420 602 663 070
https://artav.cz/