Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Legislatíva (zákony)

  • Vyhláška č. 240/2016 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla.

  • Zákon č. 321/2014 Z. z, Zákon o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.