V.I.Trade s.r.o.- nový člen asociácie ARTAV Slovensko


Na základe žiadosti firmy V.I. Trade s.r.o. o členstvo v ARTAV Slovensko, rada asociácie v zmysle stanov schválila firmu V.I. Trade s.r.o. za nového člena asociácie.

Vykurovacie telesá, ktoré nie je možné použiť pri rozpočítavaní nákladov


Vykurovacie telesá, ktoré nie je možné použiť pri rozpočítavaní nákladov. Sporadicky, ale stále častejšie sa objavujú rôzne vylepšenia vykurovacích telies, ktoré zavádzajú potencionálnych kupcov a sľubujú vyššiu účinnosť a úspory. Z pohľadu STN EN 834, "Rozdeľovače vykurovacích nákladov na určovanie...

Konsolidované znenie smernice EPaR 2012/27/EU


Konsolidované znenia smernice EPaR 2012/2027/EU SK verzia EN verzia Odkaz na EUR -Lex Prezentacia EED

ARTAV Slovensko na konferencii Správa budov 2019


Tohoročná 8. medzinárodná konferencia „Správa budov 2019“ sa bude konať v dňoch 10. – 12. apríla 2019 opätovne v priestoroch hotela Galeria Thermal Bešeňová** a ARTAV Slovensko bude jej súčasťou. Vo štvrtok 11.4.2019 v prvej dopoludňajšej sekcii vystúpi ARTAV...

Nová SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2018/2002, ktorou sa mení smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.


Od 11.12.2018 je v platnosti nová SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2018/2002, ktorou sa mení smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.  Nové znenie smernice EPaR nájdete TU. Výber kľúčových bodov a článkov smernice:  Bod 33 smernice, ...

Strana 4 z 5