ARTAV Slovensko žiada Ministerstvo hospodárstva o urýchlené prijatie legislatívy v oblasti rozpočítavania tepla.


Asociácia rozpočítavateľov nákladov tepla a vody Slovensko (ďalej ARTAV Slovensko) požiadalo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky o urgentné riešenie stavu vyhlášky 240/2016 HM SR, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla a súvisiacej legislatívy.


Vzhľadom na aktuálny neakceptovateľný stav legislatívy rozpočítavania tepla žiada ARTAV Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky o urýchlenie procesov vedúcich k prijatiu novej legislatívy v tejto oblasti (vyhláška 240/2016 a zákon 657/2004) a to do konca tohto roka tak, aby náklady spojené s dodávkou tepla na vykurovanie a tepla dodaného v teplej vode mohli byť pre rok 2023 rozpočítavané už podľa nových a spravodlivejších pravidiel.
„Naliehavosť urýchliť procesy prijatia novej legislatívy je o to závažnejšia, o čo vyššie ceny tepla nás v roku 2023 čakajú. Ak sa nestihne schválenie novej spravodlivejšej legislatívy v tomto roku tak, aby mohla byť aplikovaná pre rozpočítavanie tepla za rok 2023, tak okrem dramatického nárastu ceny tepla narastie nespravodlivosť v prerozdeľovaní nákladov a nespokojnosť vlastníkov bytov, “ doplnil Ing. Dušan Slobodník.
Zástupcovia ARTAV Slovensko sú presvedčení, že prijatie novej spravodlivejšej legislatívy v tejto oblasti, by malo byť súčasťou balíka opatrení ochrany spotrebiteľov pred extrémnym nárastom cien energií.

V Banskej Bystrici 6.10.22

text tlačovej správy ARTAV Slovenko