Vážená odborná verejnosť,

 

v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR, Slovenskej obchodnej inšpekcie, Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry a Technickej univerzity v Košiciach sme pre Vás pripravili odborný seminár k novej vyhláške o rozpočítavaní tepla 503/2022 a súvisiacej legislatíve.

Odborný seminár sa uskutoční 30.5.2023 vo Zvolene, Hotel Tenis.

Seminár sa zameria na všetky dôležité aspekty novej vyhlášky a jej nadväznosti na súvisiacu legislatívu.

Účastníkov seminára prevedú novou legislatívou členovia pracovnej skupiny, ktorí sa priamo podieľali na jej tvorbe.

Detailne budú objasnené princípy, na ktorých je nová legislatíva postavená, budú vysvetlené postupy, výpočty ale aj prezentované návody ako vypočítať základnú zložku pri vykurovaní, ako optimálne stanoviť zálohové platby a bude predstavená metodika ako sa vypočítavajú koeficienty nepriaznivej polohy miestnosti alebo bytu.

O svoj pohľad na novú legislatívu, o jej plusy, mínusy a otázniky sa podelia zástupcovia MH SR, SOI a SIEA.

Bude priestor aj na Vaše otázky a seminár ukončíme diskusným fórom.

PROGRAM ODBORNÉHO SEMINÁRA 30.5.2023

8:30

9:00

Registrácia účastníkov

9:00

9:20

Úvod do novej legislatívy 503/22 a súvisiaca legislatíva 657 a 531.

Eliana Kostolány, ARTAV Slovensko

9:20

9:40

Náklady a Decentralizovaný zdroj: § 3 a § 4.

Ing. Michal Piterka, ARTAV Slovensko

9:40

10:10

Rozpočítavanie podľa plochy: § 5 a § 6, BOST: § 7.

Ing. Dušan Slobodník, ARTAV Slovensko

10:10

10:20

Coffee break

10:20

11:10

Vykurovanie: § 8, Výpočet ZZ pre Pmax § 8 ods.15.

Ing. Dušan Slobodník, ARTAV Slovensko

11:10

11:50

Teplá voda: § 9 a § 10. Eliana Kostolány, ARTAV Slovensko

11:50

12:20

Údaje: § 11, § 12 a § 13 Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2023.

Ing. Michal Piterka, ARTAV Slovensko

 

 

12:20

13:20

Obed

 

13:20

13:45

Metodika stanovenia zálohových platieb, dopady Pmax.

Eliana Kostolány, ARTAV Slovensko

13:45

14:10

Metodika výpočtu koeficientov nepriaznivej polohy miestnosti a bytu.

doc. Ing. František Vranay PhD. TUKE

14:10

14:35

Komentár MH SR k novej vyhláške. Ing. Miroslav Petrus, MH SR

14:35

15:00

Komentár SIEA k novej vyhláške.

Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová CSc., SIEA

15:00

15:10

Coffee break

15:10

15:35

Komentár SOI k novej vyhláške. JUDr. Ján Macík, Ing. Karol Teliščák

15:35

16:00

Komentár správcu k novej vyhláške.

Ing. Michal Piterka, SBD Komárno

16:00

16:10

Coffee break

16:10

17:30

Panelová diskusia / diskusné fórum s členmi pracovnej skupiny, otázky a odpovede

 

TERMÍN a MIESTO KONANIA

  1. máj 2023, HOTEL TENIS ****, Neresnícka cesta 13, 960 01 Zvolen

 

Účastnícky poplatok

Vložné účastník na osobu

78,00 €

ARTAV Slovensko nie je platcom DPH

Účastnícky poplatok zahŕňa obed a občerstvenie v rámci coffee break.

 

Postup registrácie:

  1. Vyplňte registračný formulár: https://forms.gle/tpEKLwJDfSkqE2xDA

           Registráciu prosím vykonajte do piatku 7.5.2023 12:00 hod. 

           Počet miest pre účasť na seminári je obmedzený. Zaregistrujte sa čo najskôr.

  1. Zrealizujte platbu za účastnícky poplatok. Údaje v on-line registrácii slúžia ako podklad k platbe. 
  2. Daňový doklad - faktúru Vám pošleme e-mailom na mail, ktorý uvediete v registračnom formulári po pripísaní Vašej platby na uvedený účet
  3. Číslo účtu ARTAV Slovensko: IBAN: SK75 7500 0000 0040 2675 0190
  4. VS musí obsahovať: Vaše IČO, správa pre prijímateľa: firma

 

STRAVOVANIE:

Počas seminára bude pre všetkých účastníkov zabezpečený obed a coffee break.

UBYTOVANIE:

Zľavy na ubytovanie pre účastníkov, ktorí by mali záujem prísť o deň skôr:

2-posteľová izba obsadená 1 osobou  á 101,15 EUR/noc  -  po zohľadnenej 15% zľave
2- posteľová izba obsadená 2 osobami á 135,15 EUR/noc - po zohľadnenej 15% zľave
V cene ubytovania sú zahrnuté raňajky, internet, parkovné, vstup do wellness.
Zvlášť sa účtuje miestny poplatok 1,- EUR/osoba/noc.

Pri rezervácii je potrebne uviesť  heslo: ARTAV,  aby  na recepcii vedeli o koho sa jedna, a aby  im zohľadnili uvedenú zľavu.

Kontakt na recepciu
Tel:  +421 455 322 373
Fax: +421 45 5322 369
Mobil:  +421 915 988 811
E-mail: info@hoteltenis.sk

FORMULÁR PRE OTÁZKY:

Formulár na zadávanie otázok k novej legislatíve pre prezentujúcich:

Odkaz na formulár: https://forms.gle/BfyLBPGJHLFUNSog8

PRÍLOHA: Pozvánka

Tešíme sa na Vás

 

Realizačný tím ARTAV Slovensko