Záznam z diskusného fóra: Spravodlivosť v rozpočítavaní tepla, prvá časť:

Záznam z diskusného fóra: Spravodlivosť v rozpočítavaní tepla, druhá časť: