Už o 2 dni - diskusné fórum: Spravodlivosť v rozpočítavaní tepla a vody


Už o 2 dni! - Diskusné fórum: Spravodlivosť v rozpočítavaní tepla a vody Začíname vo štvrtok 17.6. o 10:00 (pripojiť sa môžete od 9:30). Odkaz na pripojenie k diskusnému fóru: https://www.event-online.sk/artav-slovensko-spravodlivost...

ARTAV Slovensko účastníkom konferencie VYKUROVANIE 2021


Pozvánka na konferenciu VYKUROVANIE 2021 Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia v dňoch 21.-25.6.2021 organizuje 29. medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu so zahraničnou účasťou VYKUROVANIE 2021, v tomto roku zameranú na tému „Alternatívne zdroje energie pre budovy s takmer...

Diskusné fórum ARTAV - pozvánka


ARTAV Slovensko v súvislosti s pripravovanou zmenou legislatívy organizuje online diskusné fórum, ktorého hlavnou témou bude spravodlivosť v rozpočítavaní tepla a vody. Pozvanie prijali a odborného diskusného fóra sa zúčastnia zástupcovia Asociácie rozpočítavateľov tepla a vody (ARTAV Slovensko), ARTAV, z...

Ministerstvo Hospodárstva SR reaguje na požiadavky ARTAV Slovensko


Ministerstvo Hospodárstva SR reaguje na požiadavky ARTAV Slovensko. MH SR vyhovelo požiadavkám ARTAV Slovensko a začalo proces zmeny vyhlášky č. 240/2016 Z.z. za účelom posunutia termínu z 31. máj na 31. júl 2021.  Text odpovede: Odpoveď MH SR ...

Bol schválený nový termín pre rozúčtovanie nákladov a ostatných súvisiacich povinností správcu


Bol schválený nový termín pre rozúčtovanie nákladov a ostatných súvisiacich povinností správcu. V marci sme informovali o iniciatíve ARTAV Slovensko, kde sme na MF SR a MH SR adresovali požiadavky na posunutie termínu rozpočítavania nákladov za teplo a teplú vodu...

Strana 2 z 5