Diskusné fórum ARTAV - pozvánka


ARTAV Slovensko v súvislosti s pripravovanou zmenou legislatívy organizuje online diskusné fórum, ktorého hlavnou témou bude spravodlivosť v rozpočítavaní tepla a vody. Pozvanie prijali a odborného diskusného fóra sa zúčastnia zástupcovia Asociácie rozpočítavateľov tepla a vody (ARTAV Slovensko), ARTAV, z...

Ministerstvo Hospodárstva SR reaguje na požiadavky ARTAV Slovensko


Ministerstvo Hospodárstva SR reaguje na požiadavky ARTAV Slovensko. MH SR vyhovelo požiadavkám ARTAV Slovensko a začalo proces zmeny vyhlášky č. 240/2016 Z.z. za účelom posunutia termínu z 31. máj na 31. júl 2021.  Text odpovede: Odpoveď MH SR ...

Bol schválený nový termín pre rozúčtovanie nákladov a ostatných súvisiacich povinností správcu


Bol schválený nový termín pre rozúčtovanie nákladov a ostatných súvisiacich povinností správcu. V marci sme informovali o iniciatíve ARTAV Slovensko, kde sme na MF SR a MH SR adresovali požiadavky na posunutie termínu rozpočítavania nákladov za teplo a teplú vodu...

Odpoveď MF SR na žiadosť ARTAV Slovensko


ARTAV Slovensko obdržalo odpoveď od MF SR k svojej žiadosti o posunutí termínu rozpočítavania nákladov. Text listu MF SR nájdete na tomto odkaze:  Odpoved_MF_SR.pdf

Nový termín pre rozúčtovanie nákladov a ostatných súvisiacich povinností správcu


Informácia MF SR k požiadavke na posunutie termínov rozúčtovania z 22.3.2021: Dobrý deň, zasielame podrobnejšie informácie: Ministerstvo financií pripravilo legislatívny návrh (momentálne je už v NR SR), ktorý rieši posun termínov ročného vyúčtovania a správy o činnosti spoločenstiev...

Strana 2 z 4