ARTAV Slovensko požiadalo o posunutie termínov.


TLAČOVÁ SPRÁVA - ARTAV Slovensko žiada o predĺženie termínov pre správcov bytov na predloženie vyúčtovania nákladov za teplo a teplú vodu BANSKÁ BYSTRICA (16.3.2021) – Asociácia rozpočítavateľov nákladov tepla a vody Slovensko (ďalej ARTAV Slovensko) požiadala Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky...

Odporúčanie UVZSR k vizuálnym odpočtom


Oporúčanie UVZSR k vizuálnym odpočtom: https://www.facebook.com/uvzsr.sk/posts/1377989969216818/

ARTAV Slovensko spojilo správcovské organizácie do jedného tímu.


ARTAV Slovensko spojilo správcovské organizácie do jedného tímu. Vznikla široká spolupráca na tvorbe novej legislatívy pre oblasť rozpočítavania nákladov tepla a vody. Zmyslom a účelom rozpočítavania nákladov by malo byť, férové a spravodlivé prerozdelenie spoločných nákladov, medzi vlastníkov bytov. Každodenná...

V.I.Trade s.r.o.- nový člen asociácie ARTAV Slovensko


Na základe žiadosti firmy V.I. Trade s.r.o. o členstvo v ARTAV Slovensko, rada asociácie v zmysle stanov schválila firmu V.I. Trade s.r.o. za nového člena asociácie.

Vykurovacie telesá, ktoré nie je možné použiť pri rozpočítavaní nákladov


Vykurovacie telesá, ktoré nie je možné použiť pri rozpočítavaní nákladov. Sporadicky, ale stále častejšie sa objavujú rôzne vylepšenia vykurovacích telies, ktoré zavádzajú potencionálnych kupcov a sľubujú vyššiu účinnosť a úspory. Z pohľadu STN EN 834, "Rozdeľovače vykurovacích nákladov na určovanie...

Strana 3 z 4