Odpoveď MF SR na žiadosť ARTAV Slovensko


ARTAV Slovensko obdržalo odpoveď od MF SR k svojej žiadosti o posunutí termínu rozpočítavania nákladov. Text listu MF SR nájdete na tomto odkaze:  Odpoved_MF_SR.pdf

Nový termín pre rozúčtovanie nákladov a ostatných súvisiacich povinností správcu


Informácia MF SR k požiadavke na posunutie termínov rozúčtovania z 22.3.2021: Dobrý deň, zasielame podrobnejšie informácie: Ministerstvo financií pripravilo legislatívny návrh (momentálne je už v NR SR), ktorý rieši posun termínov ročného vyúčtovania a správy o činnosti spoločenstiev...

ARTAV Slovensko požiadalo o posunutie termínov.


TLAČOVÁ SPRÁVA - ARTAV Slovensko žiada o predĺženie termínov pre správcov bytov na predloženie vyúčtovania nákladov za teplo a teplú vodu BANSKÁ BYSTRICA (16.3.2021) – Asociácia rozpočítavateľov nákladov tepla a vody Slovensko (ďalej ARTAV Slovensko) požiadala Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky...

Odporúčanie UVZSR k vizuálnym odpočtom


Oporúčanie UVZSR k vizuálnym odpočtom: https://www.facebook.com/uvzsr.sk/posts/1377989969216818/

ARTAV Slovensko spojilo správcovské organizácie do jedného tímu.


ARTAV Slovensko spojilo správcovské organizácie do jedného tímu. Vznikla široká spolupráca na tvorbe novej legislatívy pre oblasť rozpočítavania nákladov tepla a vody. Zmyslom a účelom rozpočítavania nákladov by malo byť, férové a spravodlivé prerozdelenie spoločných nákladov, medzi vlastníkov bytov. Každodenná...

Strana 3 z 5