ARTAV Slovensko v súvislosti s pripravovanou zmenou legislatívy organizuje online diskusné fórum, ktorého hlavnou témou bude spravodlivosť v rozpočítavaní tepla a vody.

Pozvanie prijali a odborného diskusného fóra sa zúčastnia zástupcovia Asociácie rozpočítavateľov tepla a vody (ARTAV Slovensko), ARTAV, z.s Česká republika a zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR.

Základné témy diskusného fóra:

Spravodlivosť v rozpočítavaní tepla v slovenskej a českej legislatíve

  • Je rozpočítavanie tepla pre vlastníkov bytov spravodlivé?
  • Ako je nastavená legislatíva v SR a ČR z pohľadu spravodlivosti rozpočítavania nákladov?
  • Prispieva možnosť dohody vlastníkov k spravodlivejším výsledkom rozpočítania nákladov na vykurovanie?

Nové požiadavky legislatívy v oblasti energetickej efektívnosti vo vzťahu k rozpočítavaniu tepla

  • O aké požiadavky ide? Aký je ich účel?
  • V akej podobe sú v súčasnosti implementované tieto požiadavky do slovenskej a do českej legislatívy a čo to znamená v praxi?

Termín online odborného diskusného fóra: štvrtok 17.6.2021, 10:00 – 12:00 hod.

 Diskutovať o aktuálnych témach budú:

Miroslav Mariaš - Ministerstvo hospodárstva SR, hlavný štátny radca, odbor medzinárodných vzťahov v energetike

Miroslav Petrus - Ministerstvo hospodárstva SR, hlavný štátny radca, odbor palív a energetiky

Petr Holyszewski - ARTAV, z.s. Česká republika - predseda rady asociácie, ENBRA, a.s. - vedúci technického oddelenia MaR

Jana Machková - ARTAV, z.s. Česká republika – podpredsedníčka rady asociácie, ARTAV Slovensko – členka rady asociácie, ista Slovakia, s.r.o. - konateľka a výkonná riaditeľka spoločnosti

Michal Piterka  - ARTAV Slovensko, SBD Komárno – predseda predstavenstva

Eliana Kostolány  -ARTAV Slovensko – podpredsedníčka rady asociácie, Techem spol. s r.o. – konateľka spoločnosti

Dušan Slobodník - ARTAV Slovensko - predseda rady asociácie, ENBRA SLOVAKIA s.r.o. – generálny riaditeľ spoločnosti

 

Ako sa zúčastniť?

K diskusnému fóru sa môžete pripojiť online prostredníctvom tohto odkazu:

Link na podujatie: TU

Sledovatelia online diskusného fóra sa budú môcť prostredníctvom platformy slido zapojiť do pripravenej ankety, ale aj klásť otázky. Posledná pol hodina diskusného fóra bude patriť práve vašim otázkam.   

 Pozvánka ARTAV