Pozvánka na konferenciu VYKUROVANIE 2021

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia v dňoch 21.-25.6.2021 organizuje 29. medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu so zahraničnou účasťou VYKUROVANIE 2021, v tomto roku zameranú na tému „Alternatívne zdroje energie pre budovy s takmer nulovou potrebou energie".

Viac informácií o tomto podujatí nájdete TU:

ARTAV Slovensko sa aktívne účastní tohto prestižného podujatia so svojim príspevkom: 

"Je možné dosiahnuť spravodlivosť pri rozpočítavaní nákladov na teplo a teplú vodu?"

Odpoveď na túto otázku môžeme zodpovedať aj spoločne dňa 24.6.2021 (štvrtok) v rámci sekcie MERANIE A ROZPOČÍTAVANIE TEPLA

ARTAV Slovensko