Ministerstvo Hospodárstva SR reaguje na požiadavky ARTAV Slovensko.

MH SR vyhovelo požiadavkám ARTAV Slovensko a začalo proces zmeny vyhlášky č. 240/2016 Z.z. za účelom posunutia termínu z 31. máj na 31. júl 2021. 

Text odpovede: Odpoveď MH SR

ARTAV Slovensko