Vykurovacie telesá, ktoré nie je možné použiť pri rozpočítavaní nákladov.

Sporadicky, ale stále častejšie sa objavujú rôzne vylepšenia vykurovacích telies, ktoré zavádzajú potencionálnych kupcov a sľubujú vyššiu účinnosť a úspory.

Z pohľadu STN EN 834, "Rozdeľovače vykurovacích nákladov na určovanie pomernej spotreby tepla vykurovacími telesami. Prístroje s elektrickým napájaním", sú to vykurovacie telesá alebo ich "vylepšenia", vďaka ktorým nie je možné na nich používať PRVN, resp. nie je možné údaje z už osadených PRVN použiť pre rozpočítavanie nákladov za teplo.

PRVN podľa tejto normy sa nesmú používať:
vo vykurovacích systémoch, ktorých teplota je nižšia alebo vyššia ako sú medzné hodnoty rozdeľovačov vykurovacích nákladov, pri ktorých sa nedá jednoznačne definovať vyhodnocovací koeficient tepelného výkonu KQ, alebo pri ktorých vykurovacie plochy nie sú prístupné.
Týka sa to zvyčajne týchto vykurovacích systémov:

– podlahové vykurovanie;
– stropné sálavé vykurovanie;
– radiátory (vykurovacie telesá) s ovládacou klapkou;
– radiátory (vykurovacie telesá) vybavené ventilátorom;
– ohrievače vzduchu vybavené ventilátorom (teplovzdušné jednotky);
– vykurovacie systémy, pri ktorých je vo vykurovacích telesách teplonosným médiom para

Najnovší prírastok tejto kategórie je dodatočné použite ventilátorov na už existujúce vykurovacie teleso.

Jednak nie je pravda, že sa touto úpravou zvyšuje účinnosť VT a ak na tomto VT je osadený PRVN, tak údaje z neho nie je možné použiť pre rozpočítavanie nákladov.

ARTAV