Na základe žiadosti firmy V.I. Trade s.r.o. o členstvo v ARTAV Slovensko, rada asociácie v zmysle stanov schválila firmu V.I. Trade s.r.o. za nového člena asociácie.