Tohoročná 8. medzinárodná konferencia „Správa budov 2019“ sa bude konať v dňoch 10. – 12. apríla 2019 opätovne v priestoroch hotela Galeria Thermal Bešeňová** a ARTAV Slovensko bude jej súčasťou.

Vo štvrtok 11.4.2019 v prvej dopoludňajšej sekcii vystúpi ARTAV Slovensko s príspevkom "Novela smernice EPaR 27/2012 o Smart Meteringu a služby v oblasti rozpočítavania nákladov (Ing. Dušan Slobodník, ARTAV Slovensko)"

Zároveň bude účastníkom konferencie predstavená vízia a ciele novovzniknutej Asociácie rozpočítavateľov tepla a vody Slovensko.